Tin tức - Sự kiện
Phấn đấu xây dựng Bình Giang trở thành thị xã
Với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 4 chương trình, 12 đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, Ðảng bộ huyện Bình Giang đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ 26, nhiệm kỳ 2010-2015. Bình Giang đang đổi thay từng ngày và tương lai không xa sẽ trở thành thị xã.
 

Kinh tế - xã hội phát triển

Nằm ở phía tây tỉnh, với diện tích tự nhiên gần 10.516 ha, gồm 17 xã và 1 thị trấn, đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Bình Giang vẫn được coi là một huyện nông nghiệp đang dần chuyển sang công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Vì thế, sau Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ 26, một trong 4 chương trình phát triển kinh tế - xã hội được Huyện ủy Bình Giang xây dựng là “Phát triển nông nghiệp bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ giai đoạn 2011-2015” với 3 đề án: "Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, "Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với khôi phục, phát triển làng nghề truyền thống” và “Quy hoạch, xây dựng và mở rộng một số chợ đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống nhân dân” giai đoạn 2011-2015.

Những năm qua, Bình Giang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Trong ảnh: Công ty TNHH Lắp máy nông nghiệp Việt Trung (xã Hưng Thịnh) mỗi năm sản xuất gần 19 vạn chiếc máy nông nghiệp, phục vụ thị trường cả nước. Ảnh: Anh Tuấn

Trong nông nghiệp, Bình Giang là một trong 3 huyện đầu tiên của tỉnh thực hiện dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng và cũng là huyện về đích sớm nhất. Cùng với dồn điền, đổi thửa, huyện đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật với việc cơ giới hóa 100% khâu làm đất, thủy lợi, tuốt lúa, vận chuyển và trên 80% khâu gặt. Các giống lúa năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất, góp phần đưa năng suất lúa bình quân đạt 126 tạ/ha/năm, hàng đầu trong tỉnh. Tổng giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất trồng trọt, nuôi thủy sản đạt hơn 112 triệu đồng/ha, vượt hơn 30 triệu đồng/ha so với mục tiêu đại hội.  

Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống nhân dân, Bình Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng quy hoạch, kế hoạch thực hiện khoa học, cụ thể; huy động tối đa mọi nguồn lực của địa phương, kinh phí, công sức của nhân dân và tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Hai xã Nhân Quyền và Bình Xuyên đã được công nhận chuẩn nông thôn mới; các xã Tân Hồng, Long Xuyên, Thái Học phấn đấu đến hết năm 2015 hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới; các xã còn lại đạt từ 10-15 tiêu chí. 

Ðể chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Huyện ủy Bình Giang chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh thu hút đầu tư. Ðến nay, toàn huyện có 112 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 11 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu hút trên 10.000 lao động. Các làng nghề truyền thống tiếp tục phát triển, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân. Cơ cấu kinh tế của huyện đã chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng các ngành nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng - dịch vụ năm 2015 dự kiến là 21% - 43,8% - 35,2%, đạt mục tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 18 triệu đồng (năm 2011) lên 30 triệu đồng (năm 2015), vượt 10 triệu đồng so với mục tiêu đề ra. Thu ngân sách hằng năm vượt kế hoạch tỉnh giao bình quân 59,6%, vượt gần 50% so với mục tiêu đại hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hơn 2%/năm, đạt yêu cầu đề ra. 

Lĩnh vực văn hóa, xã hội của huyện Bình Giang tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Phát huy truyền thống hiếu học của "Lò tiến sĩ xứ Ðông", Bình Giang đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài; thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh xã hội hóa, xây dựng cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia... Kết quả nổi bật là chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, chất lượng giáo dục mũi nhọn luôn nằm trong số các địa phương dẫn đầu toàn tỉnh. 

Cùng với giáo dục, mạng lưới y tế từ huyện đến các xã, thị trấn ngày càng được củng cố, tăng cường. Toàn huyện có 15 trong tổng số 18 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, trong đó có 2 xã đạt chuẩn theo quy định mới. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì. Ðến nay, toàn huyện có 79 làng, khu dân cư văn hóa, tăng 23 đơn vị so với đầu nhiệm kỳ, đạt mục tiêu đại hội. 

Công tác lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 đạt trên 50%, vượt mục tiêu 45% Ðại hội lần thứ 26 đề ra. Chính sách đối với người có công, thân nhân người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai thực hiện kịp thời. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường đáp ứng yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Bình Giang phấn đấu đến năm 2020 sẽ trở thành thị xã

Ðể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ 26, Huyện ủy Bình Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiệu hiệu quả chương trình xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đổi mới với nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả tốt. Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay” mang lại nhiều kết quả tích cực. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ có chuyển biến tích cực. Cấp ủy đảng và Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật Ðảng. Công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được quan tâm thực hiện, dần đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được tăng cường.

Trong nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ huyện kết nạp được 789 đảng viên, vượt chỉ tiêu đại hội. Hằng năm có trên 80% số đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 85% số tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Trong 5 năm qua, đã có 24 lượt tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh được Tỉnh ủy tặng bằng khen; 2 đảng bộ được Tỉnh ủy tặng cờ thi đua. Ba lần Ðảng bộ huyện được Tỉnh ủy tặng bằng khen.

Chất lượng và hiệu quả hoạt động của HÐND huyện và HÐND các xã, thị trấn không ngừng được nâng cao. UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã tích cực nâng cao năng lực và hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tích cực thực hiện cải cách hành chính; giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" hiện đại; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung và áp dụng phần mềm quản lý điều hành tại các cơ quan hành chính. Trong nhiệm kỳ có 131 lượt cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 29 lượt cơ quan, đơn vị đạt tập thể lao động xuất sắc. UBND huyện được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; cán bộ và nhân dân huyện Bình Giang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. 

Với mục tiêu phấn đấu xây dựng Bình Giang trở thành thị xã, nhiệm kỳ tới, Ðảng bộ huyện tiếp tục phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững. Ðẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ. Ðẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, xây dựng con người phát triển toàn diện. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Xây dựng huyện Bình Giang có công nghiệp, dịch vụ phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2020.

VŨ HỒNG HIÊN,  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Giang

Theo Báo Hải Dương 30/08/2015 07:13:02 AM

 
Các bài liên quan
Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm đồng đánh giá năng suất lúa vụ mùa 2015 (22/10/2015)
Đại hội Hội Khuyến học huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020 (22/10/2015)
Bình Giang - Một năm nhiều thắng lợi (22/10/2015)
ĐẢNG BỘ KHỐI CHÍNH QUYỀN UBND HUYỆN TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG (22/10/2015)
Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khoá XXV (22/10/2015)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay69 
 Hôm qua35
 Tuần này213 
 Tất cả202593 
IP: 44.212.99.248